15 juni 2024 van 10:00 tot 17:00 uur in het Heemhuis te Uden

Tijdens de Nationale Archeologiedagen, houdt de werkgroep Archeologie van Heemkundekring Uden open dag in het Heemhuis (Walterus Pijnenborghof 34). In uw rondgang door het Heemhuis kunt u dan kennis maken, met de vele werkzaamheden van de werkgroep Archeologie. Ze kunnen u daar zeer bevlogen over vertellen en hun resultaten laten zien. Er is ook een soort archeologische Kunst en Kitsch geregeld. U hebt namelijk de unieke gelegenheid om uw eigen archeologische vondsten te laten beoordelen door een professionele archeoloog. Verder is er een steentijd deskundige aanwezig, die u meer kan vertellen over uw vuursteen artefacten. En om helemaal compleet te zijn, zijn er ook archeologie specialisten van Portable Antiquities Netherlands (PAN) aanwezig, die u helpen om uw metalen vondsten te laten registreren in de landelijke database. Zoals al vermeld, tonen de eigen enthousiaste vrijwilligers van de archeologie werkgroep vol trots en met uitleg hun eigen vondsten, de resultaten van opgravingen en andere activiteiten die in en om Uden hebben plaatsgevonden. Zij maken u ook duidelijk, dat er ook in het verleden al veel gebeurd is in Maashorst. Werkgroepleden die deelnemen aan het project Historisch Geografie Brabant, demonstreren het uitgekiend digitaliseren van historische kadasterkaarten en dit koppelen met andere beschikbare digitale data en proberen u zo duidelijk te maken wat het belang hiervan is voor de gemeenschap. Uiteraard kunt u ook de in het Heemhuis altijd aanwezige collectie van oud Udense gebruiksartikelen bewonderen, waar ook weer leden van de Heemkundekring u alles over kunnen vertellen. En als kers op de taart is er ook nog een kleine boekenbeurs, waar u oude boeken en tijdschriften kunt kopen voor zeer schappelijke prijzen. Uiteraard wordt ook aan de kleintjes gedacht. Voor hen hebben we diverse leuke historische kleurplaten. Kortom een uitgebreid en interessant aanbod voor iedereen. U bent van harte welkom. .