Heemkundekring Uden

Welkom op onze site

Doelstelling van de Heemkundekring is het wekken en bevorderen van daadwerkelijke belangstelling voor plaats, streek en bevolking.

De Heemkundekring is opgericht in 1958 en heeft ruim 275 leden.

De Coronabesmettingen en de moeilijke situatie die daarmee voor onze samenleving is ontstaan vraagt ingrijpende maatregelen. Na een betrekkelijke periode van rust en ontspanning volgt nu de tweede golf en dat vraagt voor iedereen weer aanpassingen.

Als bestuur van de Heemkundekring Uden hebben we van maand tot maand gekeken wat mogelijk was voor onze leden en we hebben u via de sprokkels en via de website en in het Heemhuis geïnformeerd daarover.  Tot onze spijt hebben we moeten concluderen dat de Coronamaatregelen onverminderd  zwaar drukken op het verenigingsleven van de Heemkundekring Uden.

Het bestuur zal begin december definitief besluiten of een bijeenkomst in december mogelijk zal zijn en of een nieuwjaarsreceptie mogelijk kan zijn. Vooralsnog voorzien we dat we voor langere tijd niet verantwoord bijeen kunnen komen. Als al besloten wordt om een bijeenkomst te organiseren zal dit niet in het Heemhuis zijn vanwege de beperkte ruimte. U wordt kort na 1 december geïnformeerd daarover.

De werkgroepen zijn weer volop gestart met hun werkzaamheden. Dat juichen we van harte toe maar wel met inachtneming van de landelijke maatregelen. Dat betekent dat een grote groep in een kleine ruimte niet goed is. Aan alle werkgroepen: overleg met Wim Rovers voor de mogelijkheden en planning.  

Voor iedereen geldt dat geacht wordt de maatregelen te kennen. Besloten is om ze verspreid over het Heemhuis op te hangen voor alle zekerheid. Het Heemhuis is in principe geen openbare ruimte dus het gebruik van mondkapjes is in de eerste plaats een eigen verantwoordelijkheid. Uiteraard moedigen we alle maatregelen die extra beschermend zijn toe.

Het is heel jammer dat de huidige situatie zo’n zware wissel trekt op ons verenigingsleven. Maar de keerzijde van de medaille is dat we zorgvuldig willen handelen en zuinig willen zijn op de gezondheid van onze leden.

Zoals eerder gezegd, blijf gezond en we hopen op een spoedig weerzien!

Het bestuur van de Heemkundekring Uden.

Geschiedenis

Rond 1200 is voor het eerst sprake van Uden. Gezien de vorm van het marktveld moet Uden echter al voor de Frankische tijd ontstaan zijn.

Agenda

Hier een overzicht van lezingen en evenementen die door de Heemkundekring georganiseerd worden voor leden en geïnteresseerden.

Organisatie

Bekijk hier de organisatie- en bestuursindeling van de Heemkundekring. Vindt hier een aanmeldingsformulier om lid te worden.

NIeuws over Uden

Hieronder nieuwsberichten die met Uden in relatie met historie te maken hebben.

Documentatie

Er is een uitgebreide bibliotheek aanwezig op locatie. De digitalisering zal toegang geven tot ons beeldmateriaal.

Werkgroepen

Welke werkgroepen zijn er binnen de Heemkundekring en met welke activiteiten is men bezig?

Bezoek ons

Ga door de poort tussen het oude Kruisherencollege en de Kruisheren kapel, loop voorbij het gebouw en sla rechtsaf. Daar zie je de ingang van het Heemhuis.
Elke maandag van 19.00 tot 21.30 en dinsdag van 14.00 tot 16.30, behalve feestdagen, vakantie en op lezingsavonden.

Walterus Pijnenborghhof 34, 5401 XT Uden

Bel ons

Tijdens de openingstijden kunt u ons bellen.

0413-305523 (Heemhuis)

en buiten de openingstijden

0413-269312 (secretaris)

Neem contact op met ons

Via E-mail kunt u ons berichten sturen.

Sluit Menu