Werkgroep Oudschrift

Welkom op onze site

HISTORIE
Op initiatief van een paar leden van de werkgroep, is er gestart met een cursus oud schrift. Dit heeft later geresulteerd in een maandelijkse leesgroep die akten uit het oud rechterlijk archief van het Land van Ravenstein (ORA) ging transcriberen (omzetten in leesbaar schrift).
In samenspraak met Streekarchief Brabant Noordoost is dit meer gestructureerd en is de leesgroep overgegaan tot het systematisch bewerken van deze tot nu toe onbewerkte archieven.

LEESGROEP

Deze groep komt op de 1e maandag van de maand bij elkaar in het Heemhuis om gezamenlijk te lezen. Als huiswerk krijgt men een aantal akten mee, die worden getranscribeerd. Vervolgens worden deze centraal gecorrigeerd.
Bij voldoende belangstelling kan er een cursus voor beginners c.q. gevorderden worden georganiseerd.

WAT IS ER TOT HEDEN GEREALISEERD

Van de reeds getranscribeerde acten zijn de volgende namenindex beschikbaar (vermelding van archief en inventarisnummer).