Bestuur en Organisatie

Welkom op onze site
Het bestuur van de Heemkundekring Uden bestaat uit de volgende personen

Voorzitter

Hans Brouwers

(06) 20432375

Vicevoorzitter

Marius Wijdeven

(0413) 272946

 

Secretaris

Ruud Voermans

(06) 54646692

Penningmeester

Ton Boudewijns

(0413) 259136

Lid (conservator)

Wim Rovers

(06) 51555102

Lid (ICT)

Tonny Voermans

Algemene gegevens

Adres secretariaat:
Walterus Pijnenborghhof 34, 5401 XT Uden
E-mail: secretaris@heemkundekringuden.nl
Telefoon Heemhuis: (0413) 305523

Bankrelatie:
Heemkundekring Uden
Rabobank rekeningnummer NL25 RABO 0151 9902 63

Lidmaatschap:
€ 25,00 per jaar, huisgenoten € 19,00 per jaar.
Wilt u lid worden, klik hier voor een aanmeldingsformulier

Heemhuis:
Walterus Pijnenborghhof 34

Bibliotheek:
Elke maandag van 19.00 tot 21.30 en dinsdag van 14.00 tot 16.30,
behalve feestdagen, vakantie en op lezingsavonden.

Sprokkelingen (periodiek):
Verschijnt 4 keer per jaar (ISSN 1566-1318)

Abonnement:
Voor leden gratis (een per adres)
Voor niet leden € 8,00 (excl. verzendkosten).

Redactie Sprokkelingen:

Adriaan Sanders
Luciën Bressers
Jan Vogels
Barbara van Dijk
Hans Brouwers (bestuursafgevaardigde)
Ruud Voermans (bestuursafgevaardigde)