Werkgroep Dialect

Welkom op onze site

Deze werkgroep komt elke eerste dinsdag van de maand bij elkaar.
Verder geeft de werkgroep regelmatig boekjes uit met betrekking tot dit onderwerp.