13 mei 2024 om 20:00 uur: Lezing, fruit- en kersenteelt in Uden door Adriaan Sanders.

Hoe verliep de fruit- en kersenteelt in Uden, de geschiedenis van begin tot eind van de kersenpluk in Uden. Ook zaken als de veiling, Peerke Verschiet en het spreeuwen jagen komen uiteraard aan de orde. Op tijd De toegang is voor leden uiteraard gratis en bedraagt voor niet-leden 2,50 euro. Om de veiligheid in het Heemhuis te waarborgen is de organisatie gebonden aan een maximumaantal bezoekers en moeten zij het principe ‘vol is vol’ hanteren. Om zeker te zijn van een plaats verzoeken ze geïnteresseerden daarom om tijdig aanwezig te zijn.