Opnieuw een interessant boek van Adriaan Sanders

Donderdag 16 september zal Adriaan Sanders zijn nieuwe boek “Getuigen van de Tweede wereldoorlog in de gemeente Uden” presenteren in de Udense bibliotheek. Het eerste exemplaar zal overhandigd worden aan Eliza Meier,die in het verleden van zich liet horen door het aangrijpend verhaal over het trieste lot van haar familieleden, de kinderen De Groot, te vertellen tijdens de jaarlijkse dodenherdenking op het Engelse oorlogskerkhof in Uden.

De overhandiging zal plaatsvinden na enkele korte inleidingen en een lezing van Adriaan Sanders over de bevrijding van Uden, een onderwerp dat hem al jaren na aan het hart ligt. Dit boek is niet zomaar het zoveelste boek over de oorlog. In het boekwerk zijn 15 fragmenten van dagboeken, aantekeningen en brieven opgenomen, die tijdens de oorlog in Uden en omgeving zijn geschreven.
Ook zijn er herinneringen aan de oorlogstijd van een aantal personen in opgenomen, die ná de oorlog zijn genoteerd.

De schrijver heeft dankzij naarstig speurwerk deze teksten terug kunnen vinden bij familieleden van de schrijvers of in archieven. Maar hij is ze ook vaak op de meest onlogische plaatsen tegengekomen !

Dankzij dit boek krijgt de lezer een aardig idee hoe de Udense mensen de oorlogstijd beleefden en hoe ze in die periode naar de wereld om zich heen keken. De artikelen zijn afkomstig van zeer uiteenlopende personen: ze zijn o.a. geschreven door een pastoor uit Odiliapeel, de zusters van huize St.Jan en een Udense huisarts.

Bij alle items, die overigens min of meer chronologisch gerangschikt zijn, is een foto van de “getuige” geplaatst. Ook wordt de situatie, waarin deze persoon zich bevond toen hij/zij de tekst schreef, nader beschreven.

Na de presentatie is het boek voor €10,95 te koop bij Primera-Centrum, Bruna (voorheen Edele Brabant), Jumbo-Drossaard en het nieuwe Toeristisch Informatie Punt, dat gehuisvest is in de bibliotheek.

Dit boek met een zeer aansprekende omslag van vormgever Ad van den Broek is een uitgave van Stichting Uden in Geschriften en is een prachtige aanvulling op al het bestaande werk dat er in Uden al over de oorlog geschreven is.

Alle leden van de Heemkundekring zijn van harte welkom.