Excursie Heemkundekring Uden naar Averbode/Scherpenheuvel/Hasselt

Op 11 juli

is er weer een bus excursie. Deze voert ons in eerste instantie naar het Jenevermuseum te Hasselt.
Hier worden we ontvangen met koffie en koek en krijgen daarna krijgen we een rondleiding over de geschiedenis en productie van jenever.
Hierna kunt u een wandeling door het centrum van Hasselt maken en op eigen kosten de (evt. meegebrachte) lunch nuttigen.
Daarna vertrekken we om 13:30u naar Averbode, waar we een begeleide rondleiding door de Abdij krijgen.
Aan het eind van de middag vertrekken we per bus naar ons diner adres voor een afsluitend 3-gangen diner.

We vertrekken om 09:00 uur op het O.L. Vrouweplein en zullen rond 20:30 uur weer terug zijn in Uden. De kosten bedragen € 67,00 per persoon, uitgaande van minimaal 40 deelnemers.
Inbegrepen zijn: de bus kosten, de koffie met koek, toegang tot het museum en de abdij en het diner.
Introducés zijn welkom. Er is echter wel een minimumaantal deelnemers van 40 personen.

Aanmelden kan geschieden middels het onderstaande formulier item uit printen en in te leveren via de brievenbus of aan de bar, of via email: secretaris@heemkundekringuden.nl.  Lukt het niet, dan liggen er nog formulieren op de bar/balie van het Heemhuis.
Het Heemhuis is geopend op maandagavonden van 19.00 – 21.30 en op dinsdagmiddagen van 13.30 – 16.30.

Aanmelden s.v.p. vóór 24 juni a.s. Nadere info bij Ruud Voermans: 06-54646692.

—-Schaar silhouet———————————————————————————————————————Schaar silhouet—–

Ik geef mij op voor de excursie van 11 juli a.s.

De kosten á € 67,00 p/p heb ik overgemaakt op de bankrekening van de Heemkundekring Uden.

Betaling vooraf op IBAN-nummer NL 25 RABO 0151 9902 63

Naam: ___________________________________________________________

Aantal personen: __________________

Vegetarisch: JA/NEE (doorhalen wat niet van toepassing is)

Speciale dieetwensen: _____________________________________________________