6 en 20 oktober 2023 van 9:00 tot 12:30 “Cursus werven vrijwilligers”.

Voor alle belangstellende wordt er dan door Erfgoed Brabant in het Heemhuis een 2-delige cursus gegeven, waarin handvatten worden aangereikt,
hoe we aan de broodnodige nieuwe leden en vrijwilligers kunnen komen.
Deze cursus is kosteloos en voor iedereen die Heemkunde een warm hart toedraagt toegankelijk. Wel van te voren aanmelden bij de secretaris (secretaris@heemkundekringuden.nl).